Лабораторія психодіагностики

( 12 Votes ) 

Лабораторія психодіагностики факультету психології ХНУ імені В.Н. Каразіна має два тематичні підрозділи - відділення психодіагностики та відділення психофізіології.

Відділення психодіагностики.

 

Відділення займається впорядкуванням, адаптацією, рестандартизацією психологічних тестів і розробкою нових тестів. Також проводиться практична психодіагностична робота і консультування з приводу коректного користування тестами, підбору психодіагностичних методик для вирішення певних практичних або наукових завдань.

 

Відділення психофізіології.

У рамках психофізіологічного відділення проводяться комплексні психофізіологічні дослідження з діагностики функціональних станів, адаптаційних резервів , психосоматичних проблем , нервово- психічної рівноваги людини.

Ми використовуємо такі методи: аналіз варіабельності серцевого ритму, ЕЕГ, ЕМГ, ЕКГ, ЕАШ (електрична активність шкіри) , фотоплетизмографія, поліграфічний аналіз дихання і температури. Проводяться тренінги з Біологічної зворотного зв'язку.

Також проводиться практична психокорекційна робота з підвищення стресостійкості, саморегуляції, адаптаційних можливостей дорослих людей. Обладнання лабораторії, завдяки спеціально розробленими програмам, дозволяє працювати з дітьми від 5-ти років з проблемами сну, рухової активності, навчання, поведінки і т.д.

 

Лабораторія має у своїй матеріальній базі наступне обладнання:

1) Психофізіологічний поліграфічний комплекс для тренінгів з біологічним зворотним зв'язком «РЕАКОР » (виробництво Медіком - МТД , м. Таганрог , РФ).

2) Комплекс ігрового біоуправління «БОС - ПУЛЬС» (виробництво ГУ НДІ молекулярної біології і біофізики СО РАМН, м. Новосибірськ , РФ).

    

Ми зацікавлені в партнерстві для реалізації досліджень в галузі медичної психології, психофізіології, психодіагностики та еволюційної психології!