Дана батарея з 5-ти тестів охоплює основні групи здібностей людини - загальні (вербально-логічні) і спеціальні (технічно-графічні). На діагностику загальних здібностей спрямовані 2 тести: тест «Ерудиція» вимірює вербально-гуманітарні здібності і тест «Логіка» - логічно-математичні. На діагностику спеціальних здібностей розраховані 3 тести: «Техніка» (механіка, конструювання), «Графіки» (зорово-моторна координація, окомір, точність і швидкість аналізу інформації, увага) і «Деталі» (просторові, конструювання, увага).

Тест "Ерудиція" Тест "Ерудиція"

Автор Луценко О. Л.

Комп'ютеризація Андроннікова К. А.
Тест «Ерудиція» вимірює широту мовного запасу, перевіряє, наскільки ретельно ви «збираєте» свій словниковий запас, а також наскільки гарно можете користуватися ним.

Тест "Логіка"Тест "Логіка"

Автор Луценко О. Л.

Комп'ютеризація Андроннікова К. А.
Експрес-методика для оцінки аналітико-синтетичної розумової діяльності людини. Здібності до логічних суджень, числового і знакового відображення інформації та оперування нею, аналізу та синтезу, міркування є універсально-важливими здібностями у будь-якій професії і у житті взагалі.

Тест "Техніка" Тест "Техніка"

Автор Луценко О. Л.

Комп'ютеризація Андроннікова К. А.
Тест "Техніка" є корисним як для виявлення професійно важливих якостей у технічних професіях, так і для вимірювання рівня практичності, спритності, кмітливості, спостережливості, пристосованості людини до предметного світу.

Тест "Графіки" Тест "Графіки"

Автор Луценко О. Л.

Комп'ютеризація Андроннікова К. А.
Тест перевіряє рівень розвитку зорово-моторної координації, швидкість вироблення простих навичок, вміння орієнтуватися у таблицях та графіках.

Тест "Графіки" Тест "Графіки"

Концепція - Луценко О.Л.,

Дизайн - Лимарь Т.В.

Комп'ютеризація Андроннікова К. А.
Тест "Деталі" вимірює здібність мисленнєво оперувати просторовими уявленнями.